Mer om den enkelte

Her kommer utdypende informasjon om den enkelte i alfabetisk rekkefølge. Noen har skrevet selvbiografiske bøker om sine opplevelser under krigen, som idag ligger digitalt i Nasjonalbibllioteket og kan leses her. De er merket med *.  De øvrige er linket til Wikipedia eller andre kilder. Suppleringer til listen mottas med takk.

Isak Resen Blikom

Marius Eriksen

Per Hysing-Dahl

*Svein Heglund

Thor Heyerdahl

Rolf Kolling

Helge Mathisen

Conrad Mohr

Ole Reistad

Annæus Schjødt

Karl Gustav Silsand

*Kåre J. Stenwig

Halvard Sæther

Otto Grieg Tidemand

*Ragnar Wold