Din historie

Vi vil gjerne vite mer om de som var der. Så har du slektning eller bekjent som var der, fortell oss gjerne historien. Send til e-post: tore.blikom@platform1.no

 

David C. Wold har sent oss dette bildet av sin far, Ragnar Wold, på Island Airport i Toronto.