De satset alt

Heroes of little Norway ønsker å fokusere på de mange nordmenn, i hovedsak unge menn, som reiste til Canada under 2. verdenskrig for å kjempe mot Nazismen og tysk okupasjon av Norge. De gjorde alle store forsakelser og mange hadde en dramatisk reise bak seg. Særlig jagerflygerne var forberedt på store ofre, da tapstallene var høye. 82 % vendte ikke hjem.

De som kom tilbake møtte en ulik skjebne. Mange var krigstrette og sannsynligvis traumatiserte. Noen valgte et sivilt liv, mens andre fortsatte i Luftforsvaret og dannet grunnstammen i den nye flyvåpenet.

For krigsflygerene i Luftforsvaret startet en ny fase med krevende utfordringer. Femti-tallet ble en tøff tid med nye flytyper og mange ulykker. På 60-tallet ventet en ny krig, Kongo-krisen, hvor Luftforsvaret stilte med store styrker på vegne av FN.

Alle skal med.

Selv om flygerne har en sentral plass, er også historien til støttepersonalet viktig for et helhetlig bilde. Det gjelder navigatører, mekanikere og teknikere, kontorpersonell, kjøkkenpersonale og helsepersonell. I Heroes of little Norway skal alle med.

Gjennom denne nettsiden håper jeg å få fram historiene til alle de flotte menneskene som gjorde et dramatisk veivalg og en strabasiøs reise for Norges frihet. Har du en historie, send den gjerne til tore.blikom@platform1.no .